Design a site like this with WordPress.com
Get started

Activities

*ആരെയും അടുത്തറിയുന്നതിനുമുമ്പ് തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താതിരിക്കുക (3min read)*

“ട്രെയിനിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന 24 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി വളരെ  ഉച്ചത്തിൽ  സന്തോഷത്തോടെ  പറഞ്ഞു…”അച്ഛാ, നോക്കൂ മരങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു!’അച്ഛൻ പുഞ്ചിരിച്ചു … സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു യുവദമ്പതികൾ, ഈ  24 വയസ്സുകാരന്റെ കുട്ടികളെപ്പോലെയുള്ള ബാലിശമായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് സഹതാപത്തോടെ നോക്കി… പെട്ടെന്ന് ആ യുവാവ് വീണ്ടും വളരെ  ഉറക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു…… “അച്ഛാ,  നോക്കൂ മേഘങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഓടുന്നു !”അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല… വെറും പുഞ്ചിരി മാത്രം….ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അത്യുച്ചത്തിലും ആവേശത്തിലുമുള്ള സംഭാഷണം വീണ്ടും  തുടർന്നു….അടുത്തContinue reading “*ആരെയും അടുത്തറിയുന്നതിനുമുമ്പ് തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താതിരിക്കുക (3min read)*”

*അദൃശ്യമായ ചങ്ങലകൾ (4 min read)*

ഒരാൾ ഒരു സർക്കസ് കൂടാരത്തിന് സമീപത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു….അവിടെ ചില  ആനകൾ നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു….. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിവിയെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കുമല്ലോ….അയാളും അവിടെ നിന്ന് ആനകളെ വീക്ഷിച്ചു… മൂന്ന് വലിയ ആനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വെറും ഒരു പാപ്പാൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ…. മാത്രമല്ല,  ഓരോ ആനയുടെയും മുൻകാലിൽ  കെട്ടിയ വെറും ഒരു ചെറിയ കയർ  മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ എന്നയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു… ചങ്ങലകളില്ല…. കൂടുകളില്ല…. ആനകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെContinue reading “*അദൃശ്യമായ ചങ്ങലകൾ (4 min read)*”

CONNECT TO WORK- BATCH COMMENCED AT PANDIKKAD PANCHAYAT

The prominent Rebuild Kerala Development initiative: “Connect to work” by Kudumbashree in collaboration with ASAP is entrusted to provide soft skill training to the educated youth. The batch under the same at Pandikkad Panchayat/Wandoor Block Panchayat was inaugurated on 20th January 2021 at GLPS Pandikkad by Mrs. Rabiyath T K, honorable President, Pandikkad Panchayat. TheContinue reading “CONNECT TO WORK- BATCH COMMENCED AT PANDIKKAD PANCHAYAT”

The Davos Agenda 2021

The Davos Agenda is a pioneering mobilization of global leaders to shape the principles, policies and partnerships needed in this challenging new context. An entire week of global programming will be dedicated to helping leader choose innovative and bold solutions to stem the pandemic and drive a robust recovery over the next year. The annualContinue reading “The Davos Agenda 2021”

Connect to Work Inaugurated at Edavanna Panchayath

The connect to work Kudumbasree training, jointly conducted by Kudumbasree mission and Additional Skill Acquiisition Programme commenced on 12 th January, 2020, Tuesday at Edavanna Panchayat Building. As per the data provided by the Block Coordinator, a total of 36 students were enrolled in the batch. The inauguration ceremony was presided over by the ViceContinue reading “Connect to Work Inaugurated at Edavanna Panchayath”

AIDS DAY AWARENESS

“Real Knowledge is to know the extent of one’s ignorance” – Confucius “Every word has a meaning and some words have multiple meanings. A consortium of such meaningful words creates an informative sentence. But some words with multiple meanings, have been gravely misunderstood for ages, because someone might consider what it denotes as either inappropriate/Continue reading “AIDS DAY AWARENESS”

SDE Forum

SDE Forum was conducted on 6th December 2020.

“ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പഠനവും, സാധ്യതകളും” Free Webinar

A free webinar was conducted jointlu by ASAP Malappuram, Kozhikode and Palakkad Districts on 21st August 2020 by Mr Ajay T Peethambaran joining us from Japan. Please watch the video below : A few resources from our Speaker. ഇന്ത്യക്കാർ ജപ്പാനിലോട്ട് ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപെടാതിരിക്കാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ Japan is slowly opening up for more foreign workers andContinue reading ““ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പഠനവും, സാധ്യതകളും” Free Webinar”

World Environment Day 2020

GOING THROUGH THE GLIMPSES OF NATURE Unlike “seasonal” nature lovers or so called “experts” whom we can see on each Environment day, our students had shown their passion and love towards the nature through their snaps which revealed their interest in farming and different perspectives about nature. The best ones are : The images andContinue reading “World Environment Day 2020”

Plant a sapling to beat the pollution

In connection with the World Environment day, ASAPians of SDC GGHSS Manjeri have planted saplings and pledged to conserve the nature and beat the pollution. Let’s pledge to take efforts to provide a healthy and breathable environment for our current and future generations.

Earth Day 2020

Locked down in covid-19 Asap Club of ACAS Wandoor made posters manually and digitally Some couldn’t stop for dearth of stationery,they made it black and whi

EXPLORICA 2K19

As part of World Youth Skill day Celebrations, ASAP GGHSS Manjeri SDC celebrated the day “EXPLORICA 2K19 – Healthy Competition on Acquired Skills of ASAP Students” at Govt. Girls HSS Manjeri on 29th June 2019, Saturday. The celebration was inaugurated by Honorable MLA, Adv. M. Ummar Programme Manager in Charge of the SDC, Mr. NisanthContinue reading “EXPLORICA 2K19”

SDE Forum Dec 2019

SDE forum of Malappuram District was conducted at CSP Pandikkad on 8th December 2019 at 10 am. The forum was inaugurated by DPM Aneesh chaired by Anas Anwar. SDE, Chandini N, welcomed all the members to the forum. SDEs presented different informative sessions such as “Basics Of Communication” “Verbs And Phrasal Verbs”, “Usage In CommunicativeContinue reading “SDE Forum Dec 2019”

Tribal Job Fair

A Tribal Job Fair was conducted at IGMR on 7th December 2019.Grooming session for the candidates was conducted by ASAP by SDEs Yusuf and Arshaque. District Collector addressed the candidates.

Bridge 2019 -20

Bridge 2019 -20 ( Industry -Academia -LSGD  workshop)  was organised on 1st July at DTPC Hall ,Kottakunnu at Malappuram district in order to introduce the concept of ‘Internship Portal’ to various stakeholders in the district .The peoples who attended the meeting include eminent industrialist in the district and representatives from Local Self Government Department .TheContinue reading “Bridge 2019 -20”

SDE forum June 2019

The ASAP Malappuram district SDE Forum was conducted on 30-06-2019 presided by the District Programme Manager Aneesh. The forum was blessed with the presence of ASAP Training division head Mr. Anil Kumar. 53 SDEs in Malappuram attended the forum. The forum was a PDSA workshop for which the topics of Foundation Module were divided andContinue reading “SDE forum June 2019”

%d bloggers like this: